Siirry sisältöön
Tietoa opiskelijalle Yhteystiedot Hae sivustolta
Edusalon kuorma-auto.

Am­mat­ti­pä­te­vyys koulutukset

Perustason ammattipätevyys

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.
Voit suorittaa meillä perustason ammattipätevyyden lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena.

Ammattipätevyyden laajennus

Mikäli sinulla on perustason ammattipätevyys ja haluat laajentaa ammattipätevyytesi koskemaan myös toista liikennelajia, sinun tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuksen koulutuksen kesto on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 35 tuntia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Meillä voit suorittaa kuljettajien ammattipätevyyspäiviä monessa eri koulutuksessa. Koulutuksia on lähiopetuksena sekä verkkokoulutuksena ja etäkoulutuksena.

Verkkokoulutukset voi suorittaa yhdessä päivässä (7h, 1h = 45min) tai kahtena peräkkäisenä päivänä (2 x 3,5h).
Huomioi, koulutus tulee olla suoritettuna Valvomon aukioloaikojen puitteissa.
Hinta sisältää koulutuksen ja Traficomin rekisteröintimerkinnän (rek.maksu 11 eur / pv).

Lähiopetukset löydät tämän sivun lopusta. Jos et löytänyt sopivaa lähikoulutusta niin ota yhteyttä ja kysy ajankohtaa ja hintaa!

Verkkokoulutukset

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka.
Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.
Huom. koulutuksesta ei myönnetä Työturvallisuuskeskuksen myöntämää työturvallisuuskorttia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Ennakoiva, taloudellinen ajaminen

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: – Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. – Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. – Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. – Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: – Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. – Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. – Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. – Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä työssään. Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Koulutettava tiedostaa velvoitteensa valvontatilanteessa. Koulutettava tuntee digipiirtureita koskevat säännökset ja osaa käyttää digipiirturia oikein.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään. Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteissa asiakaspalvelijana eri alustoilla sekä ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyritykselle.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään. Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin kannalta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat

Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteissa asiakaspalvelijana eri alustoilla sekä ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyritykselle. Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen sekä fyysisen terveyden merkityksen työhyvinvoinnin kannalta ja tietää ruokailutottumusten sekä liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat

Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin kannalta. Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen sekä fyysisen terveyden merkityksen työhyvinvoinnin kannalta ja tietää ruokailutottumusten sekä liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Digipiirturin käyttö ja kuorman varmistaminen

Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa digipiirturin käyttö huomioiden. Koulutettava ymmärtää kuorman varmistuksen lujuuteen vaikuttavat tekijät. Tietää muuttuneiden säädösten vaatimukset.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hinta: 108,96 eur (sis. alv 24%)

Etäkoulutukset

Etäkoulutuksella tarkoitetaan etäyhteyden välityksellä annettavaa koulutusta. Kouluttaja on läsnä aina reaaliaikaisesti etäyhteyden välityksellä. Jotta voit osallistua koulutukseen, sinulla tulee olla tietokone, jossa on kamera sekä kuulokkeet, joissa on mikrofoni (monesti myös korvanapit, joissa on puheominaisuus riittää). Myös tabletilla voi osallistua, kunhan kaksisuuntainen kuva- ja ääniyhteys toimii. Koulutustilasi tulee olla rauhallinen.

Hätäensiapukoulutus SPR, 7h

Ensiapukurssin käytyään henkilö tunnistaa tapaturmariskit onnettomuuksissa ja osaa ehkäistä niitä sekä saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa. Koulutuksesta on mahdollisuus saada SPR:n Hätäensiapukortti. Kouluttajana toimii SPR:n ETK kouluttaja. Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena.

Hätäensiapukoulutus tulossa !

Hinta: 130,23 eur (sis. alv 24%)

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus)

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä.

Hinta: 121,36 eur (sis. alv 24%)

Ilmoittaudu koulutukseen

Lähikoulutukset

Vesityökortti

Tavoitteena on antaa perustiedot veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, talousveden laadusta, hygienian merkityksestä, lainsäädännöstä, talousveden valvonnasta, riskienhallinnasta ja erityistilanteissa toimimisesta. Maarakentajat suorittavat pääsääntöisesti testin: vesijohtoverkostot.
Hinta: 161,20 eur / hlö (sis. alv 24%) + Traficomin rekisteröintimaksu.

ADR-peruskurssi

ADR-peruskurssin suorittamalla saat vaarallisten aineiden kuljetusoikeuden kappale- ja
irtotavarakuljetuksiin lukuun ottamatta oikeutta kuljettaa räjähteitä (luokka 1) tai radioaktiivisia aineita (luokka 7).
Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta. Kesto 3 pv yht.18 h.
Hinta: 320 €/hlö (+ alv 24 %) + ajolupa 44€, ajolupamaksu 50 € ja rekisteröintimaksu 11 €. ed. maksut Ajovarmalle.
Kysy ajankohtaa!

ADR-erikoiskurssi (ES)

ADR-säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES, peruskoulutuksen jatkona käytynä) on tarkoitettu ADR -perusluvan (ns. kappaletavara-ajoluvan) hankkineille. ADR-säiliökuljetusten erikoiskurssin suorittanut henkilö saa oikeuden säiliökuljetuksiin. ADR-säiliökuljetusten erikoiskurssille voi osallistua vain peruskurssin suorittanut henkilö. Yksi päivä on EU-direktiivin mukaista jatkokoulutusta.

Kesto: 15-19 h

Hinta: 270-310 €/hlö (+ alv 24 %) + ajolupa 44€, ajolupamaksu 50 € ja rekisteröintimaksu 11 €. ed. maksut Ajovarmalle.
Sisältää lounaan ja kahvitarjoilut.
ilmoittaudu soittamalla tai sähköpostilla!

Ajankohta: 16.12.2023 klo 8-16

Digipiirturi

Koulutus antaa tietoa ajo- ja lepoajoista sekä digitaalisen ajopiirturin käytöstä.
Kesto 7 h Lähiopetuksena. Kysy hintaa ja ajankohtaa!

Ilmoittautumisessa hinta on ilman arvonlisäveroa. Maksaessasi hintaan lisätään arvonlisävero 24%

Kysy lisää koulutuksista!

Edusalon työntekijä Tarja Raskin Henkilökuva.

Tarja Rask

Asiakasvastaava

044 770 4279

Henkilökuva Edusalon työntekijästä nimeltä Altti Järvenpää.

Altti Järvenpää

Koulutusassistentti

044 770 4336