Siirry sisältöön
Tietoa opiskelijalle Yhteystiedot Hae sivustolta
Kaksi iloista Edusalon opiskelijaa tutkivat kansiota.

Yh­teis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­set

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutuksena toteutettavaa yrityksille räätälöityä ammatillista koulutusta. Yhteishankintakoulutuksen hankkivat ja rahoittavat yhdessä yritys ja ELY-keskus. Yhteishankintakoulutuksella yritys voi etsiä ammattitaitoista työntekijää (rekrykoulutus), räätälöidä henkilöstölleen koulutuksen (täsmäkoulutus) tai auttaa löytämään taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille uuden työpaikan (muutoskoulutus).

Rekrykoulutus

Rekrykoulutus on hyvä vaihtoehto, jos osaavan työvoiman löytämisessä on haasteita. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja se antaa opiskelijoille pätevyyden ammattiin- tai työtehtävään. Koulutus on työelämälähtöistä, siihen sisältyy tietopuolisen opetuksen lisäksi ohjattua työssäoppimista. Keskimääräinen kesto on 3-9kk. Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseesi.

Koulutus voidaan toteuttaa yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

Täsmäkoulutus

Täsmäkoulutus on suunnattu yritysten nykyiselle henkilöstölle tilanteessa, jolloin henkilöstön ammattitaito ei vastaa muuttuneita olosuhteita ja tarvitaan osaamisen kasvattamista ja/ tai täydentämistä. Koulutus edesauttaa työntekijöitä sitoutumaan yritykseen ja innostaa jaksamaan ja jatkamaan työuria pidempään.

Koulutus voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

Vähimmäiskesto 10 päivää.

Muutoskoulutus

Muutoskoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa henkilöstöä joudutaan vähentämään tai yritystoiminta loppuu kokonaan. Soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja lomautus todennäköisesti johtaa irtisanomiseen.
Muutoskoulutuksella autetaan irtisanottuja työntekijöitä löytämään uusi ammatti, työpaikka tai uusi ura yrittäjänä.

Vähimmäiskesto 10 päivää.

Edusalon työntekijän Mika Rautiaisen henkilökuva.

Mika Rautiainen

Myynti- ja markkinointipäällikkö

044 7704 585

Edusalon työntekijä Markus Juholan henkilökuva.

Markus Juhola

Toimitusjohtaja

050 596 0727