Siirry sisältöön
Tietoa opiskelijalle Yhteystiedot Hae sivustolta
Opiskelijat juttelevat keskenään opinnoistaan pöydän ääressä.

Maa­han­muut­ta­jil­le

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu sinulle aikuinen maahanmuuttaja, joka olet työtön tai työsi on loppumassa.
Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomea ja tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämään. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1) ja työelämään valmentaminen. Ohjaamme sinua työelämään, ammatilliseen koulutukseen tai yrittäjäksi. Kotoutumiskoulutus kestää noin 1 vuoden.

Kotoutumiskoulutuksen sisältö

Kieli- ja viestintäosaaminen
Työelämä- ja yhteiskuntataidot
Ohjaus

Hakeminen

Kotoutumiskoulutus on maksutonta, mutta se edellyttää rekisteröitymistä TE-palveluissa.
TE-palvelut vastaa opiskelijavalinnasta ja koulutuksen ajankohdasta ja kestosta.

Kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista opiskella työttömyysetuudella (Esim. KELA).

Sinun pitää ensin rekisteröityä työnhakijaksi TE-palvelussa. Rekisteröitymisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä, jolloin voit ilmoittaa halukkuutesi kokoutumiskoulutukseen.

Työnhakijaksi rekisteröityminen

Ilmoittaudu työnhakijaksi, kun sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pankkitunnukset:


Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai pankkitunnuksia:


Voit myös ilmoittautua Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajalle. Katso linkeistä omavalmentajien yhteystiedot.


Tai voit soittaa TE-palveluihin ja ilmoittautua seuraavaan kotoutumiskoulutukseen.

Puh.no: 0295 025 500 (klo 9–16).
Osoite: Varsinais-Suomen TE-toimisto, Torikatu 4, 24100 Salo,

Integration training

The integration training is intended for you adult immigrant who is unemployed or their employment contract is about to end. In integration training, we study Finnish and get to know Finnish society and working life. The goals of the integration training are obtaining the language skills of an independent user (B1) and providing coaching for working life. We guide you in working life, vocational training or becoming an entrepreneur in Finland. Integration training lasts about 1 year.

The contents of integration training

Language and communication skills

• Functional language skills: speaking, writing, listening and reading comprehension
• Interaction and communication in Finnish in everyday life

Navigating Finnish working life and society

• Work and professions in Finland
• Learning on the job
• The functioning of Finnish society

Guidance

• Students are supported in their studies throughout the training
• Evaluation and study skills
• Personal learning and employment plan

Application

Integration training is free of charge, but it requires registration with TE services. TE services are responsible for student selection and the timing and duration of the training.

It is possible to study in the integration training with unemployment benefits (e.g., KELA).

You must first register as a job seeker with the TE services. After registration, when you are contacted, you can indicate your willingness to participate in the integration training.

Registration as a job seeker

Register as a job seeker when you have a Finnish personal identity code and online bank user identifiers.

Register with TE services – Finnish personal identity code and online bank user identifiers(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


If you don`t have a Finnish personal identity code or online bank user identifiers:

Register with TE services(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Register with TE services – Ukrainians(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


You can also sign up for a Local Government Pilots on Employment´s personal coach. Here are the links for the contact information of personal trainers.

Personal coach – Koski TI and Marttila(siirryt toiseen palveluun)
Personal coach – Salo(siirryt toiseen palveluun)

Or you can call TE services and sign up for the next integration training.
Tel. 0295 025 500 (9am – 4pm)
Address: Southwest Finland TE Office, Torikatu 4, 24100 Salo

Ask more!

Anne Virta
Team leader, career coaching and integration training teacher
anne.virta@edusalo.fi
044 770 4480

Pia Friberg
Teacher, integration training, National Certificates of Language Proficiency (YKI)
pia.friberg@edusalo.fi
044 770 4599

Kysy lisää!

Edusalon työntekijä Anne Virran Henkilökuva.

Anne Virta

Tiiminvetäjä, Opettaja kotoutumiskoulutus

044 770 4480

Edusalon työntekijä Pia Fribergin henkilökuva.

Pia Friberg

Opettaja, kotoutumiskoulutus, YKI

044 770 4599


Ammattiin suuntaava kotoutumiskoulutus

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa ja työllistyä? Haluatko päästä ammatilliseen koulutukseen? Hae Ammattiin suuntaavaan kotoutumiskoulutukseen!

Kenelle

Ammattiin suuntaava kotoutumiskoulutus on Sinulle maahanmuuttaja, joka olet kiinnostunut ammattityöstä. Tarvitset apua työpaikan saantia tai ammattikoulutusta varten.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on parantaa suomen kielen taitoa ja auttaa sinua ammattikoulutukseen tai työhön.

Sisältö

Koulutuksessa opitaan ammattiopinnoissa ja työelämässä tarvittavaa suomen kieltä.  Selvitämme aikaisemman osaamisesi ja laadimme sinulle oman suunnitelman. Tämä ei ole ammattikoulutus, mutta voit mahdollisesti jatkaa siihen myöhemmin. Koulutukseen kuuluu myös 7-8 viikon työssäoppiminen.

Aloitus

22.4.2024. Someron ammattiin suuntaava koulutus
20.5.2024. Salon ammattiin suuntaava koulutus
Koulutus kestää 70-90 päivää kielitason mukaan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti www.tyomarkkinatori.fi tai paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Hae koulutukseen Somerolle
Hae koulutukseen Saloon!

Career-oriented integration training

Do you want to improve your Finnish language skills and find employment? Do you want to get in vocational education and training? Apply for career-oriented integration training!

To whom

The career-oriented integration training is for you immigrant who is interested in doing skilled work. If you need help with getting a job or for vocational education and training.

Goal

The goal of the training is to improve your Finnish language skills and help you with vocational education and training or work.

Content

In this training, we teach the Finnish language needed in vocational studies and working life. We will find out about your present Finnish language skills and create a plan tailored to you. This is not a vocational education and training, but you could possibly continue with it later. The training also includes 7-8 weeks of on-the-job training.

Opening

The training starts on 20 March 2023 and lasts around 70-90 days depending on your language level. Application period ends on 3 March 2023.

Application

You can apply through the TE services website. Check ”Hae koulutukseen” link above.

opiskelijatarina

Koulutuksen kautta työelämään

Radostina Kostadinova on asunut Suomessa vuodesta 2004 asti. Hän tuli alkujaan miehensä kanssa korkeakouluharjoitteluun Suomeen. He saivat työtä harjoittelun jälkeen ja jäivät sen myötä Suomeen asumaan. Radostina aloitti Edusalossa opiskelun …

Kysy lisää!

opettaja

Liisi Toivonen

opettaja, ammattiin suuntaava koulutus

0447704221

Edusalon työntekijä Anne Virran Henkilökuva.

Anne Virta

Tiiminvetäjä, Opettaja kotoutumiskoulutus

044 770 4480

Henkilökuva Edusalon työntekijästä nimeltä Liisa Boberg.

Liisa Boberg

Opettaja, ammattiin suuntaava koulutus

044 770 4577


Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi on tarkoitettu sinulle maahanmuuttaja, joka olet töissä ja haluaisit opiskella suomea.

Opiskelu tapahtuu pääasiassa työaikana 2-4 h viikossa.

Tavoite

Missä:

Lähiopetuksena työpaikalla tai Edusalossa, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena. Sovitaan tapauskohtaisesti.

Kesto:

Koulutus pidetään osa-aikaisesti esimerkiksi 2–4 tuntia kerrallaan. Jaksotuksesta sovitaan tapauskohtaisesti työnantajan ja opiskelijoiden kanssa.

Hinta:

Opiskelijalle ilmainen.
Työpaikkasuomi toteutetaan yhteishankintakoulutuksena, jolloin kustannukset jakaantuvat yrityksen ja ELY-keskuksen kesken. Voit laskea koulutuksen hinnan ja yrityksen osuuden Palvelualustalla.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Valitse sieltä läntinen alue ja sitten Salon seudun koulutus Oy

Workplace Finland

Workplace Finland is intended for you immigrant who is working and would like to study Finnish.

Study sessions are 2-4 hours a week and take place mainly during working hours.

Goal

• Better mastery of work terminology and phrases needed for work tasks, review of the company’s own orientation material
• Improvement of your language skills so that you can get through more challenging work tasks
• Easing your adaptation to Finland and everyday situations

Place

Contact teaching at your workplace or Edusalo, blended learning or entirely online teaching. Place will be agreed on a case-by-case basis.

Duration

The training is held part-time, for example, for 2–4 hours at a time. The periodicity of the training will be agreed on a case-by-case basis with the employer and the students. Studies take place at the Joint Purchase Training mainly during working hours.

Price

It’s free of charge for students.
Workplace Finland is implemented as a Joint Purchase Training, of which the costs are divided between the employer company and the ELY Centre (Centre for Economic Development, Transport and the Environment).

Ask more!

Markus Juhola
General Manager
markus.juhola@edusalo.fi
050 596 0727

Kysy lisää!

Edusalon työntekijä Markus Juholan henkilökuva.

Markus Juhola

Toimitusjohtaja

050 596 0727